Hüseyin Cahit Arıtürk


TÜRKİYE ÜZERİNE TEZLER

Bu kadar olumsuzlukların  yaşandıgı  dünyamızda  ve de ülkemizde  Ççetin Altan ın dedigi gibi enseyi karartmanında   yeri  olmadıgı düşüncesindeyim.


Önümüzdeki  onyıllarda  enerji  kaynaklarının  fosil yakıtlardan yeni kaynaklara  yönelecegi  hakkında kuşkumuz yoktur. Bor ve toryum madenlerinin gerek yakıt ve gerekse diger enerji kaynaklarında kulanılacagı bilim adamları tarafından dile getirilmektedir. Unutulamamalıdır  ki seneler önce Isparta da düşen uçaktaki çok degerli bilim insanlarımız özellikle toryum madeni sahaları hakkında çalışmalarını sürdürmekte iken bu kazada vefat ettiler.

Ülkemiz dünyanın en fazla bor ve toryum rezervelerine sahip ülke konumunda

dır.İsrailli bir profesörün görüşüne göre ülkemiz 2050 li yıllarda dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri konumuna  gelecektir.

 

Türkmen ve Kazak dogal gazlarının 2030 lı yıllarda yüksek üretim kapasitelerine  ulaşacagı öngörülmektedir.Dogu Akdenizde  Ceyhan limanı gelecekte en önemli  enerji yükleme noktası haline gelecektir.Halen Ceyhan da yüklenen petrol  Rotterdam limanından daha yüksek rakamlara şimdiden ulaşmış durumdadır.

Dogu Akdenizde kıta sahanlıgımız sınırları icerisinde çıkması muhtemel hidro karbo ve dogal rezervleri de devreye girince ülkemizin dünyanın en büyük 3 ncü ekonomisi  haline gelmesi bir hayal olmaktan çoktan çıkmıştır.

Türkiyemizin yetişmiş insan kaynagı müthis bir şekılde gelen gençligini gördükçe hayal kurmadıgımız görülecektir 3 semavi dinin kitaplarında dünyanın en verimli toprakları anadoludur sözü tamamen gerçekleri  yansıtmaktadır.Bilinmelidir ki ‘ Kenan’  yani yahudilerin vaat edilmiş topraklarının  Anadolu oldugu  gerçegini  görmezlikten gelemeyiz.

Anadolu dünyanın en zengin ekonomilerine çok yakın mesafedeki tek ülkedir.Ankara  yı merkez olarak ele alıp pergeli açtıgımzda 3/4 saatlik mesafe ile dünyanın refah düzeyi en yüksek ülkelerine ulaşmak mümkündür.

Gelişmekte olan Çin ve Hindistan gibi ülkeler  ipek ve baharat yoları ile en kısa zamanda bu pazarlara ulaşmak için Türkiye yi logistik üssü olarak kullanmak zorundadırlar.

Dünyada yükselen en büyük trend insanların seyahat  gereksinmelerindeki  müthis talep artışıdır Dünyanın beklide en büyük ve degerli  açıkhava müzesi  konumundaki ülkemiz ulaşım kolaylıkları dogal  güzellıkleri  müthis altyapısı ve de en önemlisi  dünyada hiç tartışmasız en kaliteli insan kaynagımız ile turizmde en büyük payı  alacak ülke  Türkiye dir.

Velhasıl  enseyi  karartmanın  alemi ve geregi  yoktur.Her türlü olumsuzluga ragmen ülkemizi buralara taşıyacak insan kaynagımız  fazlası ile mevcuttur.Yüce Atatürk ün dedigi  muhtaç oldugumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Ne mutlu Türküm diyene,

Allah selamet versin.

Bir takvim ve bir şişe rakı yeter bana. Takvim, senin geleceğin günleri saymaya, Rakı gelmediğin günleri kurtarmaya.

Cemal Süreya