Erdoğan Kırmızıoğlu


10 Kasım?da Atamızı Bir kez Daha Anarken?


BU MİLLETİ ATATÜRK?ÜNDEN, MİLLİ DEĞERLERİNDEN, MİLLİ TARİH
VE KÜLTÜRÜNDEN ASLA MAHRUM ETMEYİN?
Bugün 10 Kasım? Atamızın ölüm yıldönümü?
Bu yıl 10 Kasım Matem ve Atatürk?ü Anma Günü birçok kesimce daha önemsenerek kutlanmakta.
Gelin hep birlikte, Ulusça bugün 10 Kasım?da Atamızı anarken, 1938 yılından beri, Ata?mızı
kaybetmenin verdiği büyük hüznün yanında, aynı zamanda onu daha iyi anlamanın gereğinin ortaya
konulması gereken bir gün olarak değerlendirelim..
Her 10 Kasım?da bir kez daha onun 57 yıllık hayatını yeniden gözden geçirelim, vermiş olduğu
mücadeleyi, kurtuluş savaşıyla kurmuş olduğu Cumhuriyeti, Cumhuriyetin ilelebet yaşaması için
koymuş olduğu ilkeleri ve bizden yapmamızı istediği şeyleri, bilimsel olarak ortaya koyalım, bu tür
uygulamalar bizlerin birinci vazifesi olsun.
Atatürk?ün izinde çağdaş medeniyeti yaşamaya çalışırken, bir yandan da bu ülkenin bir vatandaşı
olarak bazı dönemlerde, bazı kesimlerce Atatürk?ü önemsiz hale getirme, onun ilke ve inkılaplarını bu
ülke topraklarından yok etme çalışmalarına, sadece seçim dönemlerinde onun sıkça hatırlanmasına
tanık olduk; Yaşadığımız yüzyılda biliyoruz ki; Atatürkçülük, onun ilke ve inkılapları Türk Ulusunun
ruhuna işlenmiş, onun mücadelesi devrimleri bugün bir çok ülkede örnek olarak kabul görmüş
uygulanmaya konulmuş, bağımsızlığını kazanma mücadelesinde ve sonrasında bir çok ülkede Atatürk
devrimleri, devlet oluşumunda ilham kaynağı olmuştur.
Bizler Türk ulusu olarak Atatürk?ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlere önem vermeliyiz, her 10
Kasım da Atatürk?ü anarak, bıraktığı eserleri iyi anlayarak, onun izinde yürüyerek, ilke ve inkılaplarını
yaşatarak, ülkeyi daha da ileriye çağdaş medeniyete götürebilmek adına neler yapılabileceğinin
adımlarını atmalıyız.
Atatürkçü düşüncede bir birey olarak, her 10 Kasım günü, Atatürk gençliğine yakışır, ülkemizi
ileriye götürebilecek her türlü proje ve çalışmaların yapılmasını, desteklenmesini etkinliklerin
geleneksel hale getirilmesini istiyorum.
Bazı kesimlerce sadece belli dönemlerde millete şirin görünmek için Atatürk?ü sıkça anmakla
Atatürkçü olunmayacağını bilerek, her zamanda Atatürk?ü daha iyi anlamak ve anlatmaya çalışmak,
ilke ve inkılaplarını öğretilerini yaşatmak hepimizin görevi olsun .
Unutmayalım ki ; Bizler yaşadığımız dönemde Atatürk?ü iyi anlayabildiysek, bizden sonraki
nesillerimiz de onu daha iyi anlayacaktır.
10 Kasım Atamızın ölüm yıldönümünde;
Biran düşünün?
Ufkunuzu genişletin?
1,3, 5, 10, 20, 30 yıl sonrasına gidin?
Bir zamanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının iptali gibi?
Herhangi bir sebeple?
10 Kasım Atatürk?ün Ölüm Yıl Dönümü Anma Gününün?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının?
30 Ağustos Zafer Bayramının?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının?
Tüm milli bayramların İptal edildiğini?
Her ilin?İlçenin?Köyün?Yörelerin ?.
Kendilerine has Kurtuluş günlerinin?
Fetih törenlerinin iptal edildiğini,
Türk Milletinin tarih sahnesinde destanlaşmış tüm savaşlarının Atatürk?ün önderliğinde kazanılmış
Kurtuluş savaşının öğretim kitaplarından hafızalardan silindiğini,
Türk tarihinde ismi geçen, Türk olan?
Kahramanlar? Önderler? Siyaset, bilim adamlarının anılmadığını?

Türk , Türk Milleti isminden bahsedilmediğini?
Türklükten ,Türk Milletinden, Türk Ulusundan, Atatürk?ten bahsedenlerin, vatan haini gibi
hapislere atıldığını?
Türk destanlarının adlarıyla, çetelerin anıldığını?
Milli değerlerin, Milli tarihin, Milli kültürün, Atatürkçülüğün tamamen yok edildiğini?
Oğuz Han, Cengiz han, Atilla, Bilge Kagan, Kultigin Kagan, Ahmet Yesevi, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı
Mahmut, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Timurhan, Giray Han, Mengi Giray han, Süyünbike
Han, Alpaslan, Osman Bey, Yıldırım Beyazıt, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet Han,
Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Nihal atsız, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Yaşar Kemal,
Yahya Kemal, Orhan Kemal, Abdurrahim Karakoç, Aziz Nesin, Yusuf Akçora, Zeki Velidi Togan,
Alpaslan Türkeş, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, ?.
Bu millete değer vermiş tüm kesimlerin? Sağcısıyla solcusuyla, dindarıyla ateistiyle?Farklı
düşüncede Türkiye sevdalılarının?
?.
Tarihimize, milliliğimize damga vurmuş tüm isimlerin , tüm değerlerin, hiçbir yerde, kitaplarda
anılmadığını?
Bize has, yıllarca oluşmuş kültürümüzün, tarihimizin bir an tamamen yok edildiğini düşünün?
Bu milli kavramların yerine de?
Avrupa Birliğinin sömürücü düşünce sistemi?
Avrupa Birliğinin ulus kavramını çökerten değerleri?
Avrupa?nın tarihi? ABD? NİN 200-250 yıllık tarihi?
AB?NİN, ABD?NİN emperyalist sömürücü sisteminin ilkeleri?
Ümmetçilik?
Bize milletimize has olmayan ideolojiler?
VAR OLSUN!
??..
Böyle bir vatan topraklarında yaşayan halkın bizden olduğu, Türk Ulusu olduğu söylene bilinir mi?
Bize tamamen yabancı olan değerlerin oluştuğu toplum bizim olabilir mi?
ASLA?
İşte! Onun için, tüm kesimlere sesleniyorum.
Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyorum?
BİZİ ASLA ATATÜRKÜMÜZDEN, ATATÜRKÜN İLKE ve İNKİLAPLARINDAN MİLLİ DEĞERLERİMİZDEN
TARİHİMİZDEN KÜLTÜRÜMÜZDEN ULUS BİLİNCİMİZDEN MAHRUM ETMEYİN?
Milli Eğitim sistemini devamlı değiştirirken Atatürk ilke ve İnkılaplarını Kemalizm ideolojisini,
öğretisini okullarımızdan kaldırmayın?
En başta geleceğimizin teminatı çocuklarımıza gençlerimize ATATÜRKÇÜLÜĞÜ, MİLLİ
DEĞERLERİMİZİ, TARİHİMİZİ KÜLTÜRÜMÜZÜ ÖĞRETİLERLE DAHA ÇOK AŞILAYAYIN?
Bu 10 Kasım Atatürk?ü Anma Gününde? Diyorum ki ; Gelin hep birlikte , bizim kuşak bu ilkeleri
nasıl bizden önceki kuşaktan sağlam karakterle içi dolu şekilde aldıysa, bizden sonraki nesillere içini
boşaltarak değil, içini bizzat yeniden doldurarak iletmenin yollarını açalım....

Hoşça kalın!
Atatürk?e Atatürkçülüğe, Atatürk ilke ve İnkılaplarına Milli Değerlere Hep Saygılı Kalın!