yaşar tabur


Her şeye karşı olmak


Eleştirel bakış açısı faydalı olmakla birlikte giderek her şeye karşı olma haline dönüşünce zararlı hale gelebiliyor.

Bilgiye dayalı eleştirel yaklaşım o bilgiye ulaşmak için bir emeği gerektirdiği gibi,kişinin kendi zihinsel katkısını da içerir.Bütün bu çabaları faydalı halde tutabilmek ideolojik saplantıya kapılmadan gerektiğinde empati yapmayı da gerekli kılar.

Bu konuda bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise,tek taraflı fikri beslenme hastalığına kapılmamaktır.            

Yıllarca yaşanan ihtilaller ve demokrasiye dışarıdan müdahelelerle,tartışma kültürümüzün gelişemediğini biliyoruz.Tam da demokrasimizi geliştirmeye yeltendiğimiz şu dönemlerde,tartışma kültürümüzün yeterince gelişmediğini ve bunun eksikliğini hissediyoruz.

Bu da,çoğu zaman ideolojik gerekçelerle taraf olunduğu için,yekten bir öneriye karşı çıkmak ya da destek vermek şeklinde zuhur ediyor.İktidar ve muhalefet cephelerinde de bu eksikliği fazlasıyla görebiliyoruz.Bir öneriye tümden karşı çıkmak veya bütününe destek veriyor olmak,ya ideolojik taraf olmanın belirtisi,yada tek taraflı fikri beslenme hastalığının göstergesidir.                              

Daha doğru sonuçlar alabilmek ve kavgayı gürültüyü azaltabilmek için,toplumumuzda tartışma kültürünü geliştirmek zorundayız.Kavgaya dönüştürülmeden yapılabilecek tartışmalar,düşünen ve düşündüğünü ortaya koyabilen bir toplum ortaya çıkaracaktır.

Buna, tartışmaya başlamadan,karşımızdakileri ikna etmek zorunda olmadığımızın farkında olarak başlayabiliriz.Bu tür tartışmalar sırasında,çok faydalı bilgiler açığa çıkabilmekte ve katılımcılar bu süreçten yeni şeyler öğrenme imkanı bulabilmektedirler.

Okullarımızda öğrencilerimize örnek çalışmalar yaptırarak, küçükten tartışma ve tahammül kültürünü aşılayabiliriz.Böylelikle,medenice fikirlerini her platformda tartışabilen ve düşündüğünü ortaya koyabilen nesiller yetiştirmiş oluruz.

15.02.2015