yaşar tabur


Çözüm süreci


Çözüm sürecini,silahı bırakma,şiddetten vazgeçme,barışa yönelik adımlar atma ve toplumda yıllardan beri kendini öteki olarak görmüş olanlarla kucaklaşma olarak ifade edebiliriz.

Bu proje ile,otuz beş yılda terör faaliyetleri ile Türkiye`nin siyasi,sosyal ve ekonomik hayatına darbe vuran PKK`nın bitirilmesi ve güçlü Türkiye`nin tesis edilebilmesi için şartların oluşturulması amaçlanmaktadır.                              

Rahmetli Özal döneminde başlatılan süreç,koalisyon hükümetleri döneminde askıya alınmış ve tamamıyle askere havale edilmişti.Ak Parti Hükümeti`nin 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelmesi ile,demokratikleşme adımlarının en önemlisi olarak tekrar hayata geçirilen çözüm süreci ,iktidarın kararlı tutumu ve milletin devam eden desteği ile bütün provakasyonlara rağmen sürmektedir.

Darbe girişimlerinde başarısız olan Paralel Yapı,şimdi de çözüm sürecini baltalayıp genel seçimler öncesi kaos çıkararak iktidarı değiştirme çabasında.Bütün bu kötü niyetli çabaların karşısında duran iktidarın en büyük kozu,her konuda olduğu gibi, çözüm sürecine artarak devam eden halk desteği.                                                                      

Komünizm geliyor kaygıları ile bu toplumun gençlerini kutuplara ayırıp çarpıştırdılar.Devamında irtica geliyor kaygıları ile seksen askeri darbesini yaptılar.Şimdiler de de,bölünüyoruz paranoyası ile iktidarı, kaos çıkararak devirme çabasındalar.Yalan yanlış haberlerle,özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları ile destek bulamayan taraflar,şiddete baş vurmaktan da geri durmadıklarını 6-7 ekim ve Cizre olaylarında bariz bir şekilde gösterdiler.                                                                    

Bu ülke 2002 yılında bölünmediyse hiç bir zaman bölünmez.Toplanan genel verginin tamamının, birikmiş borcun faizini  bile karşılamadığı iki bin iki yılında,koalisyon hükümeti havlu atmak zorunda kalmış ve iktidarı zamanı gelmeden bırakmıştı.

Ülkeyi bu hallerden alıp dünyada söz sahibi ülke haline getiren Ak Parti iktidarı,çözüm sürecini de başarıya ulaştırarak,kötü niyetli girişimlere bir daha ders vermeyi milletin desteğiyle başaracaktır.