İbrahim Özbek


Belediyelerden alacakları olanlar yandımı?


Sağda solda görüyoruz, duyuyoruz bazı belediyelerin işçi maaşlarını, kıdem tazminatlarını ödeyemediğini, Belediyelere iş yapan kişi ve kurumların alacaklarını alamadıklarını. 

Böyle durumlarda alacaklı hak sahiplerinin devletinden alacağını cebren alınmasını istemek en doğal hakkıdır.

İcra hukukunun amacı; devletin cebri icra gücü ile hak sahiplerine haklarının verilmesini sağlamaktır.
Ancak Son yürürlüğe giren Torba yasa ile Belediye ve İcra iflas kanunlarında yapılan değişikliklerle bunu adeta içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir.

Bu Kanundan önceki dönemlerde Belediyeden alacağı olan işçiler veya diğer mal ve hizmet veren alacaklılar Devlerin cebri İCRA maharetinden yararlanarak haklarını alabilmekte iken ;

Belediye Kanunu?nun 15. Maddesi?nde yapılan düzenlemeye göre belediyelere haciz kararı uygulanmadan önce:  

borç miktarı değerinde mal beyanında bulunulması istenecek.
Ancak belediye 10 gün içinde beyanda bulunmaz ise yapılacak haciz işlemi alacak miktarını hiçbir şekilde geçemeyecek. Aynı zamanda borçlu belediye haczedilecek malın,
kamu hizmetini aksatacağını belirtirse o mallara da haciz işlemi uygulanamayacak.
Kısacası Belediye isterse ödeyecek istemezse süründürecek.

Size sorarım Belediye envanterinde olupta haczedilmesi durumunda
?? Kamu hizmeti aksamayacak ?? neler olabilir ?
Kime göre, hangi hizmetler kamu hizmeti sayılır, hangileri sayılmaz ? 
Bu değişikliklerin hukuka uygunluğu asla kabul edilemez.

25-30 yılını, hayalini, bazen her şeyini emekli ikramiyesi veya kıdem tazminatına bağlayan vatandaşın alacak hakkına bu kadar engeller koymak ne derece insan haklarıyla bağdaşır takdir sizlerin.

İbrahim Özbek
Kamu Gözetim Kurumu
Bağımsız Denetçi
S.M.Mali Müşavir
 
www.ibrahimozbek.com.tr
www.facebook.com/ibrahim.ozbek.714