yaşar tabur


Dokumaya dokunmalı


Dönemin belediye başkanı tarafından,488 dönümden oluşan Dokuma İplik Fabrikası`na ait alanın kullanım hakkı kırk dokuz yıllığına ihalesiz olarak özel bir şirkete verilmişti.

Yapılan sözleşme,açılan davalar sonucu yargı tarafından iptal edildi.Kepez Belediye Meclisi Ocak ayı olağan oturumunda,Dokuma İplik Fabrikası`nın park alanında,yani yargı kararının kapsamı dışında kalan 238 dönümlük bölümünde fikir projesi çalışması yapması amacıyla sivil toplum kuruluşları,üniversite,esnaf ve ticaret odaları ile siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan bir çalışma gurubunun kurulmasını oy birliği ile kabul etti.

Büyük bir gayret sonucu geri kazanılan bu alanı Antalya`ya kent parkı olarak kazandıralım,ama nasıl olacağına halkımız karar versin diyerek samimi bir çıkış sergileyen Hakan Tütüncü`nün bu fikrine,Antalya halkı sahip çıkmalı.

Katılımcı yönetim anlayışının önemli ürünü olabilecek bu konunun başarılması durumunda,kenti yaşayanlarla birlikte yönetme anlayışı açısından da güzel bir hamle olacaktır.Belediye başkanının yapmış olduğu bu çağrıya sahip çıkarak Antalya`mız,önemli bir alanı kent parkı olarak kazanırken,diğer yandan da,kentin yönetimine katılarak demokrasimiz açısından önemli bir yaklaşımı hanesine yazmış olacaktır.

Kentimizin en önemli eksiklerinden bir tanesi olan kent parkının kazanılması,daha yaşanılır ve ziyarete değer bir kent kılacaktır Antalya`mızı.Turist neden kente girmiyor diyerek sesini duyurmaya çalışan esnafımıza da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır,bu çalışma.Bulunduğu bölgeye adını vermiş olan ve kurulduğu günden bu güne kent yaşamında önemli bir yeri olan Dokuma alanının, dokusunun bozulmadan temalı park olarak kente kazandırılması önemli bir kültürel değerin de yaşatılmasını sağlayacak ve kentimize oldukça fazla değer katacaktır.

Turizmimize de önemli bir katkı sağlayacak bu projeyi destekliyoruz ve katkı koymaya devam edeceğiz.