yaşar tabur


Koalisyon çıkmaz!


 On iki yıl aralıksız devam etmiş olan güçlü tek parti iktidarı döneminin arkasından, yine koalisyon gerçeği ile karşı karşıyayız.Otuz yaş ve altı olan seçmenlerimizin yaşamadıkları bir dönemin,yaşanmış olan olumsuzluklarını anlamalarını ve doğru değerlendirebilmelerini beklemek haksızlık olur.Nüfuzumuzun ortalama yaşının yirmi sekiz olduğunu düşündüğümüz de, bu genç seçmen kesiminin oldukça büyük olduğunu da kestirmek zor olmasa gerek.

Geçmiş koalisyon denemeleri de hemen hemen bu günkü yaşananlara benzerken,yaşanmakta olan tek fark,bilgi ve iletişim teknolojisinin çok gelişmiş olması nedeniyle,haberlerin anlık yayılabiliyor olması ve sosyal medya ağı üzerinden bireylerin de bu sürece katılabiliyor olmaları.Çok yoğun geçen seçim sürecinin arkasından,tarafların birbirlerine karşı maksadını aşan söz ve eylemleri,geçmişte de koalisyonların ilk görüşmelerinde tarafları hep zorlamıştır.

Bu gün yine aynı sorun önemli bir engel teşkil etmekle beraber,geçen süreçte gerek sosyal medya üzerinden ve gerekse diğer iletişim araçları ile bu kavgaya halkın da katılmış olmasıdır.Ayrışmaya,istisnasız her yetkilinin ve her kesimin katkısı olmuştur.Öyle ki,bu ülkenin Cumhurbaşkanına karşı Obama`yı destekleyebilen, azımsanmayacak bir kesim ortaya çıkmıştır.Asıl tehlike burada gizlidir.

Bir an önce toplumun normalleşmesini sağlamak,taraftarlık veya karşıtlığın fanatizmden arındırılmasını temin etmek gerekmektedir.İşte,bu ve benzeri birçok sebeplerden dolayı gerilmiş kendi seçmen tabanının tepkisinden çekinen partiler,kavgalı oldukları rakipleri ile koalisyona bulaşmamak adına ön şartlar ortaya sürmeyi devam ettireceklerdir.Bu durum da koalisyon ihtimali,gün geçtikçe azalmaya devam edecektir.

Arkasından biz elimizden geleni yaptık söylemleri içinde taraflar erken seçime sebep olan taraf algısı oluşturmaktan kaçınarak yaklaşık bir yıl içerisinde üç seçim birden yaşamış olan seçmenin başına dördüncü bir seçimi de bela eden taraf olmaktan kaçınarak erken seçim kararını birilerinin üstlenmesini sağlamış olacaklardır.                                        

Yani güçlü bir iktidara karşı oluşmuş blok muhalefetin birikmiş kini ve nefreti kurulacak olası koalisyonların önündeki en önemli ve güçlü engeldir.Ak parti kadrolarının samimiyetle yürütmeyi düşündükleri koalisyon çabalarına karşılık olmayacak ve kinleşmenin ortaya çıkarmış olduğu  taplodan maalesef koalisyon çıkamayacaktır.

Koalisyon ihtimalleri bir bir ortadan kalkarken erken seçim söylemleri giderek artacak ve en geç ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecek seçime kadar görev yapacak bir azınlık hükümeti Akparti kadroları tarafından kurulacaktır.