İbrahim Özbek


Limited Şirket Borçlarda Sorumluluk Kimdedir?


Vergi borcunun öncelikle şirketten tahsil edilmesi gerekmektedir.

Kanuni temsilciye gidilebilmesi için borcun şirket tarafından ödenemiyor olması gerekir.

Aynı anda hem şirketten hem de kanuni temsilciden borcun tahsili yoluna
gidilemez
Kanuni düzenleme açık ve nettir. Öncelikle şirkete gidilmesi gerekmektedir.

Kanuni temsilciler (Müdürler) şirketten tahsil edilemeyen borcun tamamından sorumludur. Ortaklarda olduğu gibi sınırlı sorumluluk değil tam sorumluluk söz konusudur.

Limited Şirket Ortakları (Müdür olmayan) şirket borçlarından şirketteki
hisseleri oranında sorumluluk taşırlar.

Limited şirket ortakları bakımından da vergi borçlarının şirketten tahsil edilememiş ya da tahsil
edilemeyeceğinin tespit edilmiş olması gerekir. ( Tespitin şekil ve unsurları çok sayıda Danıştay kararlarında belirtilmiştir.)
 

Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar kendi dönemleri ile sorumludur.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden Mütesesilen (İkiside eşit) sorumludurlar.

İbrahim Özbek

Bağımsız Denetçi
S.M.Mali Müşavir
smmmozbek@hotmail.com