İbrahim Özbek


Ben böyle bir "Garanti"nin içine tüküreyim


Ücret garanti fonu

Peki nedir bu fon ?
Ne işe yarar ?

İşverenler, çalıştırdıkları işçiler için her ay işsizlik sigortası primi ödüyor.
Bu primin bir kısmı `ücret garanti fonu`na gidiyor.
Eğer şirket batarsa, çalışanlar fona başvurup son üç aylık maaşını alabilecek...! (mi)

Sözde İşçilerin ücret alacaklarının korunabilmesi adına, `ücret garanti fonu` oluşturulmuştur.

İşverenler tarafından işsizlik sigortasına ödenen primlerinin yıllık toplamının yüzde biri ve bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşan fon, işverenin iflası halinde işçi ücretlerinin korunması amacını taşıyordu..

Bütün işverenler işsizlik sigortasına prim ödediği için, işverenlerin tamamının iflası halinde iflas eden işyerinde çalışan işçilerin ücret garanti fonuna başvurma hakları bulunmaktadır.

Adeta ?? Kırk satırmı, kırk katırmı ?? misali
Ücret garanti fonundan yararlanmak için  Şartların ağırlığına bakın

1- İşverenin Konkordato İlan etmesi
2- İşverenin aciz belgesi alması
3-İşverenin İflas Etmesi
4-İflası istenen işverenin iflası erteleme başvurusunda bulunmuş olması

Daha bitmedi?.!

Bununla beraber; alt işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, alt işverenin ücret alacaklılarının önce asıl işverenden ücret alacaklarını talep etmeleri gerekmektedir. Asıl işverenin de ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, alt işverenin sigortalısının ?sigortalı ile ilgili şartları? sağlaması halinde ücret alacaklılarının Fon?dan yararlanmaları mümkün olacaktır.

Daha bitmedi ?.!

Tüm Bunların yanında sigortalı;

1- İşsizlik Sigortası?na tabi sigortalı olmalı; Sigortalı işsizlik sigortasına tabi olmalıdır. Sözleşme ile dahi bu kapsam genişletilemez.

 

2- 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışıyor olmalı; İşçinin işvereniyle ilişkisinin 4857 sayılı kanunun 4. maddesinde belirtilen istisnai işlerden olmaması gerekir.

3- İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olmalı;

İŞÇİ SON ÜÇ AYLIK MAAŞINI GARANTİ FONUNDAN ALABİLMEK İÇİN ADETA KIRK DEREDEN SU GETİRTİLİYOR?!

İnsanın içinden ?? Ben böyle Garantinin içine tüküreyim diyesi geliyor ??

Saygılarımla,

İbrahim Özbek
S.M.Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi