yaşar tabur


Antalya`nın merkezi neresi?


Antalya`nın,acil çözüm bekleyen ulaşım gibi pek çok sayıda sorunlarının yanında,modern anlamda bir kent olabilmesi ve cazibe merkezi haline gelebilmesi için,önemli eksiklikleri de giderilmeli.Bir kere,iki buçuk milyona yakın yerleşik nüfusu barındıran bu kentin merkezi,şurasıdır diyemiyoruz.

Sokaktaki vatandaşa sorarsanız, Çallı`dır diyecektir mutlaka.Çallı kavşağının olduğu bölge,bu anlamda dünya kenti dediğimiz,turizmimizin başkenti olarak övündüğümüz Antalya`mızın merkezi olmaktan,görüntü olarak ve tenha hali ile de,merkez olmaktan oldukça uzak.

Çallı,bu haliyle Anadolu`daki orta ölçekli bir ilimizin merkezini andırıyor durumda sanki.İlk evvelde,buranın gerçek anlamda kentin merkezi olmasını sağlamak için,bölgede bütüncül bir plan revizyonu yapılmalı ve bu bölge ticaret merkezi haline getirilmelidir.

Kentsel dönüşümü burada hayata geçirerek,kentin tam da merkezi olmasını sağlamak gerek.Neredeyse tamamı konut alanı olarak planlanmış olan Çallı bölgesinde,konutların büyük çoğunluğu iş yeri olarak kullanılmakta.Bu durum,iş yeri ruhsatları konusunda,iş sahiplerini,ilçe belediyesi ile karşı karşıya getirmekte.

Öyle ki,yüz metre genişliğinde ve devlet kara yolu niteliğinde olan Gazi Bulvarı üzerinde bulunan binalar,arka yollardan cephe almış durumda.Doğu ve batı çevre yollarının bir an önce tamamlanması sağlanarak,Gazi Bulvarı gibi kentin göbeğinden geçen yolların,devlet kara yolu ağından çıkartılarak,buralarda plan revizyonu yapılmalı,ticaret bu alanlara toplanmalıdır.

Bunun için de,adı geçen bölgede  gökdelen iş merkezlerine müsaade edilmeli.Ancak bu düzenlemeler yapılarak, Antalya`nın merkezi Çallı haline getirilebilir.

Bu sayede iş yerlerini önemli ölçüde buralara toparlayarak,Kale Kapısı bölgesini trafikten arındırıp,yürüyüş yolları temin edilebilir.Bugünkü yazımda,Antalya`mızın çok önemli bir eksiği olduğunu düşündüğüm kentin merkezi konusunu değerlendirdim.

Kentimizin vizyon kazanabilmesi ve turistin şehre gelmesini temin edecek projelerle, esnafımızın turizm gelirlerinden daha fazla pay almasını sağlayacak önerileri,gelecek yazılarımda değerlendirmeyi sürdüreceğim.

Antalya doğal güzelliği ile dünyada ilgi odağı olmaya devam ederken, modern anlamda kent olmanın bütün özelliklerini barındıran bir şehir tesis edemediğimiz için, turizmi merkeze çekemiyoruz.

Bundan sonra yapılması gereken,eksiklerimizi belirleyerek bunları tesis etmek,bu sayede kente vizyon kazandırmak ve cazibe merkezi haline getirmektir Antalya`mızı.