Kira gelirlerinin beyanında son gün 31 Mart

Beyana tabi gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerimizin, 2020 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1-31 Mart 2021 tarihine kadar ikametgahlarının bağlı olduğu yer ve

Beyana tabi gelirleri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan oluşan mükelleflerimizin, 2020 yılı yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1-31 Mart 2021 tarihine kadar ikametgahlarının bağlı olduğu yer vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerimiz beyannamelerini, hazirbeyan.gib.govt.tr adresinden  kolayca verebilmektedir.

Hazır Beyan Sisteminin kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sistem mükelleflerimize hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir șekilde beyanname gönderme imkânı sunmaktadır. Dileyen mükelleflerimiz bağlı bulundukları vergi dairelerine gelerek de beyannamelerini verebileceklerdir.

Hazır Beyan Sisteminden, daha önce hiç beyanname vermemiș veya mükellefiyet kaydı olmayanlar da yararlanabilmektedir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi sistem üzerinden onaylanıp gönderildiğinde ilgili vergi dairesinde mükellefiyet kaydı otomatik olarak açılmaktadır.

- Kira Gelirlerinin 31 Mart’a Kadar Beyanında 6.660-TL İstisna

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2020 yılı için 6.600-TL’si gelir vergisinden istisna edilmiştir. Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse 2020 yılı için belirlenen 6.600-TL istisnadan yararlanılamayacaktır. 2020 yılı içerisinde 6.600-TL’den daha az konut kira geliri elde edilen mükelleflerimizin ise bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

- Hazır Beyan sistemine giriş için;

-     hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden (Kullanıcı girişi veya e-Devlet Yöntemi ile giriş),

-     İnteraktif Vergi Dairesinden (ivd.gib.gov.tr),

- İnternet Vergi Dairesinden (intvrg.gib.gov.tr) giriş yaparak beyannamelerini gönderebileceklerdir.

- Sistem üzerinden beyanname nasıl verilir?

Mükelleflerimiz sisteme giriș yaptıklarında Gelir İdaresi Başkanlığınca resmi kurumlar (nüfus idaresi, tapu v.b), bankalar, belediyeler ve benzeri kuruluşlardan alınan bilgilere göre hazırlanmıș olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini ekrana yansıtılmıș olarak görmektedir.

Mükelleflerimiz beyanname üzerinden gerekli kontrolleri, düzeltmeleri ve varsa gider, indirimler vb. eklemeleri yaparak onayladığında, beyanname elektronik ortamda kayıtlara alınıp; tahakkuk eden vergi sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak tahakkuk ettirilmektedir.

Mükelleflerimiz sistem üzerinden beyannamelerini 1 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında 7 gün 24 saat gönderebilecekleri gibi tahakkuk eden gelir vergisinin 1. Taksitini 31 Mart 2021 tarihine kadar, 2. Taksitini Temmuz ayı içerisinde yine Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden ya da Başkanlığımıza bağlı veznelerden ödeyebileceklerdir.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı olarak mükelleflerimizin bu hassas dönemde hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı için “Hazır Beyan Sistemini” kullanmalarını önemle hatırlatır, herkese sağlıklı günler dileriz.

                                                                                                            İlhan KARAYILAN

                                                                                                           Vergi Dairesi Başkanı