Milenyum Gençleri Cinsel İlişkiye Girmiyor

Milenyum Gençleri Cinsel İlişkiye Girmiyor

 

ABD`de gençlerin cinsel aktiviteleri ile ilgili yapılan araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi.
Genellikle geçmişe göre çok daha az baskı altında yetişen ve internet üzerinden kolay bir şekilde partner bulabilen gençlerin, geçmişe göre daha fazla cinsel birlikteliği olduğu sanılıyordu. Araştırma durumun hiç de böyle olmadığını gösterdi.

KAYDEDİLMİŞ EN DÜŞÜK ORAN

Florida Atlantik Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, milenyum jenerasyonu olarak bilinen, 90`lı yılların başında doğmuş olan gençlerin cinsel olarak ne kadar aktif olduğu soruldu. 20-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 15`i, 18 yaşından bu yana hiçbir cinsel birlikteliği olmadığını ifade etti . Bu rakam 1920`lerde büyük depresyon döneminde kaydedilen rakamlardan bu yana kaydedilmiş en düşük oran.

 

1960`larda doğan X jenerasyonu ile karşılaştırıldığında, milenyum jenerasyonunun çok daha az cinsel birlikteliği olduğu görülüyor. X jenerasyonu ile o dönemde yapılan araştırmalarda, 18 yaşını geçtikten sonra cinsel birliktelik yaşamayan gençlerin oranının sadece yüzde 6 olduğu görülüyor.

"PEK ÇOK NEDENİ OLABİLİR``

Bu durumun pek çok farklı sebebi olabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, etkileşim imkanının daha fazla olması ya da toplumun evlilik öncesi cinsel ilişkiye daha az tepki göstermesinin, cinsel ilişki rakamlarına olumlu etkisi olmadığını belirtiyor.

18 yaşından bu yana cinsel birliktelik yaşamayan kadınların oranının erkeklere göre iki kat daha fazla olduğu görülen araştırmadan, günümüz gençlerinin birey olma konusuna daha fazla önem verdiği ve kendini kanıtlamak için cinsel ilişki yaşamak gerektiği düşüncesinin azaldığı görülebiliyor. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında çok daha fazla eğitimli olan milenyum jenerasyonunun, tanımadığı kişilerle cinsel birliktelik yaşamaya daha temkinli yaklaştığı düşünülüyor.

Araştırmacılar ayrıca cinsel içeriğe erişimin artmasının, daha önce erişilmesi zor olarak görülen cinsel isteklerin daha kolay bastırılmasına ve kişilerin bir partner arama konusunda daha isteksiz olmasına sebep olmuş olabileceği görüşünde . Son olarak, geçmişte "Cinsel ilişki yaşadınız mı?" sorusuna her türlü cinsel birleşmenin dahil edilerek cevap verildiğini söyleyen araştırmacılar, günümüzde bu sorunun sadece penetrasyon olarak algılanıyor olabileceğini ifade ediyor.